ULTRA CLEAN STÄDTJÄNST SERVICE

Hem

Nöjd-kund garanti

Visselblåsare

Ultra Clean icons Visselblåsare

System för Visselblåsarfunktion inom Ultra Clean


Det är viktigt att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i Ultra Cleans verksamhet. Därför har Ultra Clean en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och allmänheten.

Ultra Clean eftersträvar en kultur där det är högt i tak och där det förs en dialog i företaget om problem som uppkommer i verksamheten. Ultra Clean AB uppmuntrar samtliga medarbetare att i första hand ta upp eventuella problem inom Ultra Clean AB med sin närmaste chef.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Visselblåsarfunktionen kan användas av både anställda och allmänheten vid misstanke om allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter 

Anmälan ska vara saklig och uppgifterna sanningsenliga.

Att göra en anmälan


Vill du göra en anmälan ska du fylla i formuläret på denna sida.

Ultra Clean AB utgår ifrån att den som slår larm vill vara anonym. Såvida inte den som slår larm anger att larmet ska hanteras på annat sätt kommer visselblåsarens identitet inte att kunna ses av den berörda person inom Ultra Clean AB som får tillgång till anmälan. Denna person har härutöver ett ansvar i sitt uppdrag att hantera larmet även i övrigt med en mycket hög grad av diskretion.

Väljer du att lämna namn och kontaktuppgifter så kan vi komma att kontakta dig för mer information.

Ett larm kan också ske till ett skyddsombud inom ramen för dennes uppgifter eller genom att en arbetstagare vänder sig till sin arbetstagarorganisation.

Skyddet mot repressalier gäller samtliga larm med beaktande av lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Ultra Clean AB förutsätter dock att medarbetare som slår larm är uppriktiga och att larm inte sker beträffande sådant som medarbetaren vet inte är sant eller sådant som medarbetaren vet att inte kommer att äga rum.

Vad händer när ett larm inkommit?


Omgående efter att Ultra Clean AB tagit del av ett larm sker en analys av de uppgifter som anmälaren slagit larm om för att avgöra om det fordras ytterligare utredning. Nästa steg i processen är att Ultra Clean AB fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning.

21